Synopse

Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života svým mladým.

Čistokrevná „řachanda“ okořeněná duchařinou popisuje vztah mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi mladými manžely a konečně a hlavně mezi tchýněmi samotnými.

Oblíbené příspěvky