Drobný dar Klubu neslyšících v Semilech

Pamatujete si na to, jak jsme si před premiérou našeho nového představení Tchýně na zabití plácli se sdružením Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. a rozhodli se podpořit Klub neslyšících v Semilech? V pokladně jsme tehdy uspořádali dobrovolnou sbírku, kde mohli drobným příspěvkem přispět všichni návštěvníci našeho představení. A jen díky našim divákům se tak podařilo vybrat téměř 1.000,- Kč. To jsme ani nečekali a moc všem děkujeme! My jsme se navíc u nás v souboru rozhodli tuto částku navýšit a z každé prodané vstupenky jsme darovali dalších 10 korun... Celkem jsme tedy mohli předat celé 3.000,- Kč! Víme - není to mnoho, ale ze slov pana Karla Redlicha, pracovníka Czp Lk, který nás ujistil, že i tento dar najde své smysluplné využití, máme upřímnou radost. A těší nás, že jsme s vaším přispěním mohli alespoň trochu pomoci a udělat radost i jinak než na prknech, která znamenají svět. Protože ne každý má příležitost chodit do divadla... Navíc se nám třeba podaří trochu zvýšit povědomí právě o tomto sdružení, co říkáte?

zleva předávající členové DS Tyl Martina Kynčl Wittmayerová (za herecký soubor) a Radek Šmíd (principál), úplně vpravo Bc. Karel Redlich, DiS., odpovědný pracovník Klubu neslyšících v Semilech

Oblíbené příspěvky